รับงานสำรวจ รับงานรังวัด รับวางหมุดเสาเข็ม รับงานเซอร์เวย์ งานสอบเขตที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน, รับเหมาสำรวจ, รังวัดที่ดิน, จัดทำแผนที่, สำรวจทีมรายเดือน รายวัน, สำรวจวางหมุดเสาเข็ม, สำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้าง, วางผังโครงการ, สำรวจพื้นที่

สำนักงาน MK (2)

รับงานสำรวจ รับงานรังวัด รับวางหมุดเสาเข็ม รับงานเซอร์เวย์ รับงาน SURVEY รับแบ่งแปลงที่ดิน รับงานสอบเขต