งานวางหมุดเข็ม & ตำแหน่ง ขุดดิน อู่ซ่อมเรือ อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

You may also like...